• Home
  • اطلاعات فنی
  • کاربرد مواد پاور

کاربرد مواد پاور در صنعت پلاستیک

1) باعث استحکام محصول تولیدی می شود.(در بعضی موارد در صورتی که از این محصول استفاده نشود محصول فوق قابل تولید نمی باشد و مقاومت لازم برای تولید محصول را ندارد.)
2)باعث کاهش قیمت محصول تولیدی می شود.
3)در زمینه تولید نایلون و نایلکس باعث بهبود دوخت محصول میشود.
4)باعث جلوگیری از شکنندگی محصول تولیدی میشود.
5)این محصول فقط برای تولیدات محصولات رنگی کاربرد دارد.